ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ GENEL TANITIMI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programı, 2011 yılında Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla kurulmuştur. Eğitim dili Türkçedir. Bölümümüz 0-18 yaşlar arasındaki çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen Çocuk Gelişimi uzmanı profesyoneller yetiştirmek, eğitim programları hazırlamak ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Çalışma alanımız normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, çalışan, mülteci, suça itilmiş, hastanede yatan çocukların zihinsel, motor, dil, özbakım, sosyal ve duygusal gelişimleridir.

VİZYONUMUZ

Çocuklara, ailelere, alan profesyonellerine ve yerelden evrensele tüm topluma çağdaş bilgi ve hizmet sunan bir anlayışla bilgi ve hizmet üretmektir.

MİSYONUMUZ

0-18 yaş arasındaki tüm çocukların gelişim alanlarını bütüncül destekleyen ve değerlendiren çocuk gelişimi uzmanları yetiştirmek ve evrensel ölçütlerde bilimsel araştırmalar yapmaktır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerin araştırma kadrolarında, meslek liselerinin ve okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim kadrolarında, ilgili bakanlıkların karar verici birimlerinde, sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda, hastane ve sağlık merkezlerinde, çocuk odaklı gönüllü kurumlarda, çocukla ilgili sanat, kültür, medya ve ticari kuruluşlarda çalışabilmektedirler.