Çocuk Gelişimi Bölümü Tanıtımı

Çocuk Gelişimi Bölümü 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar) ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Çocuk Gelişimi Lisans Programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler, mezuniyet tezi ve stajdan başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlara “Çocuk Gelişimci” unvanı verilmektedir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Mesleği seçecek kişilerin, kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı olması, çocukları sevmesi ve onlarla beraber olmaktan sıkılmaması, hoşgörülü ve sabırlı olması, insanlarla iyi iletişim kurabilmesi, gelişim psikolojisine ilgi duyması, çocukların duygularını anlayabilmesi, alan bilgisine, iş disiplinine ve problem çözme becerisine sahip olması, Türkçeyi doğru kullanması, fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olması gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Alanı

Çocuk Gelişimciler: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve Hastanelerde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtlarında, Milli Eğitim Bakanlığı; Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulunda, anaokullarında, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, Adalet Bakanlığı’na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde, radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde, çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde, çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında, eğitsel oyuncak üretiminde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde uzman, danışman, kurucu, idareci, denetimci olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitede kalıp akademik kariyer yapabilirler.